Записване на час

Уважаеми пациенти,

Работим само с предварително записани часове.

Записвания за часове се правят само по телефон и спрямо работното време на клиниката.

Функционални апарати

Това са ортодонтски апарати които коригират междучелюстните съотношения като по този начин подобряват профила и лицевата естетика на пациента. Тези апарати са най-ефективни по време на пика на растеж.

ФУНКЦИОНАЛНИ АПАРАТИ