Функционални апарати

Това са ортодонтски апарати които коригират междучелюстните съотношения като по този начин подобряват профила и лицевата естетика на пациента. Тези апарати са най-ефективни по време на пика на растеж.

ФУНКЦИОНАЛНИ АПАРАТИ