Снемаеми механично действащи апарати – шини

Най-често ползваните снемаеми апарати са пластинките за горна и долна челюст (шините). Те са подходящи в ранна възраст. Самите те нямат достатъчно елементи, които да гарантират финното нареждане на зъбите, но пък стимулират развитието на челюстите в трансверзална посока (на широко). Необходимо е да се носят денонощно, свалят се само за хранене и хигиена. При някои пациенти се налага втори етап от лечението , който прдължава с фиксирани апарати (брекети).

Свържете се
с нас още сега

Запишете час

зъб