Ортодонтски микроимпланти

Те са съвременно средство за създаване на абсолютна опора при движението на зъбите по време на ортодонтско лечение. Представляват миниатюрни винтчета, които се поставят при нужда между зъбите или на небцето.

ОРТОДОНТСКИ МИКРОИМПЛАНТИ