УСЛУГИ

Ортодонтско лечение

Ортодонтията е „научно изкуство”, чиято цел е да постигне добра зъбна и лицева естетика.Правилното подреждане на зъбите е предпоставка за нормално развитие на зъбните редици, челюстни кости и оклузия между тях. Подходящи за ортодонтско лечение са пациенти от всяка възраст.

Някои деформации изискават профилактика и ранно лечение, за да се предотвратят усложнения в по-късен етап.
Ортодонтското лечение е продължително и изисква дългосрочен контрол за запазване на резултатите.

Необходими са усилия от страна на пациент и лечител за постигане на щастлива усмивка.

Към всеки ортодонтски случай подхождаме индивидуално, според тежестта на проблема и мотивацията на пациента. Най-важна е правилната диагноза. Тя определя най-подходящата възраст и апаратура за лечение.

Използваме всички съвременни методи и средства за ортодонтско лечение (лингвални брекети, алайнери, инвизалайн и др.), като се придържаме към индивидуалните особености на всеки ортодонтски случай.