ЕКИП

Д-р Красимира Гайдарова

Д-р Красимира Гайдарова

Д-Р Гайдарова завършва факултета по Дентална медицина при МУ-София. Има придобити специалности по Обща стоматология и специалност по Ортодонтия.Защитила е дисертация – образователна и научна степен „Доктор”.

Главен асистент в катедра „Ортодонтия” при ФДМ-София. Чете лекции и води предклинични и клинични упражнения на студенти IV и V курс. Участва в обучението на специализиращите Ортодонтия дентални лекари. Участва в теоритичен и практически курс за работа с фиксирана техника. Има редица научни разработки и публикации в наши и чужди списания, постерни презентации на различни ортодонтски форуми у нас и чужбина. Съавтор е на учебни ръководства.Член е на дентални и ортодонтски организации – Български зъболекарски съюз, Българско ортодонтско общество, Българско научно дружество по Дентална Медицина, European Orthodontic Society, Balkan Stomatological Society.

Нейните научни и клинични интереси са в областта на функционалната Ортодонтия.

Д-р Костадин Николов

Д-р Костадин Николов

Д-р Костадин Николов завършва дентална медицина в Медицински Университет – София през 2004 год. Придобива специалност Ортодонтия през 2010 г. След кратък период на работа в дентална клника във Великобритания и специализирана ортодонтска клиника Гайдарова в България, преминава към изцяло ортодонтска практика в ортодонтска клиника Orthoworld Lancaster,Великобритания. Като в момента се грижи за усмивките на пациентите си едновременно в България и Великобритания. Д-р Костадин Николов участва редовно в курсове за усвояване на новите тенденции и лечебни методи в областта на ортодонтията.
Елена Балканджиева

Елена Балканджиева

Елена Балканджиева завършва Органична химия през 2005г. в ХТМУ – София,през 2007г. придобива магистърска степен по Стопанско управление в същият университет. През 2013г. завършва магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински Университет – София. Работи в Център за дентална медицина Гайдарова от 2011 год., като технически сътрудник.
Стефания Салабашева

Стефания Салабашева

Стефания Салабашева завършва Икономика на търговията в УНСС – София през 2008г., през 2010г. придобива магистърска степен по Маркетинг , в същият университет. От 2014 г. работи в Център за дентална медицина Гайдарова като технически сътрудник.